Totaal VvE Beheer
Zuiver_externbestuur

Het komt regelmatig voor dat eigenaren niet de rol van VvE-bestuurder op zich willen nemen. Vaak blijft dan een VvE bestuurloos achter of neemt iemand met tegenzin de rol noodgedwongen op zich. Dit kan anders!

Zuiver VvE Diensten biedt de mogelijkheid een extern bestuurder in te huren voor uw VvE.

De bestuurder zorgt voor:

Organiseren en bijwonen vergaderingen

  • Uitschrijven van vergaderingen (in overleg met eventuele beheerder);
  • Voorzitten van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
  • Eventuele begeleiding overige, particulier, bestuursleden;
  • Adequate informatie aan de leden;

Financien

  • Toezicht houden op de financiële positie van de VvE;
  • Begeleiding van verduurzamingstrajecten en aangaan van leningen;

Advisering aktes, statuten en reglementen

  • Toezicht houden op de juiste uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement en het vastleggen van bevoegdheden en procedures;
  • Het coördineren, eventueel adviseren en toezicht houden op verschillende bestuurstaken;

Toezicht

  • Het namens de VvE afsluiten van contracten en het toezien op de uitvoering hiervan, eventueel in samenwerking met commissie en/of technisch beheerder;
  • Het houden van toezicht op het functioneren van de administratie en/of technische beheerder(s);

Interesse?

Wenst u meer informatie te ontvangen over een extern bestuurder van Zuiver VvE Diensten, neem dan contact met ons op, stuur een e-mail naar info@zuivervvediensten.nl of bel 020 – 2101060.

Direct een vrijblijvende offerte opvragen kan ook, vul hier een paar basisgegevens in en u ontvangt uw offerte binnen 48 uur.