Zuiver VvE Diensten Kascontrole
Zuiver Kascontrole

In de aktes van splitsing is bepaald dat jaarlijks de kascontrole dient te worden uitgevoerd. Veelal door de RvC/Kascommissie. In de regel wordt die RvC/kascommissie gekozen uit de leden van de VvE. Niet altijd blijkt het echter mogelijk een vrijwilliger te vinden die deze controle wenst uit te voeren.

Niet verwonderlijk, men voelt zich vaak onvoldoende thuis in termen als boekingen, grootboekrekeningen, balansen en is bang debiteuren/crediteuren om te wisselen.

Hoe fijn is het dan deze kascontrole uit te besteden aan een VvE specialist die hier niet van afschrikt en de VvE van een gedegen advies kan voorzien over het al dan niet goedkeuren of laten aanpassen van de jaarrekening.

Zuiver VvE Diensten zorgt graag voor een zuivere jaarrekening, ook bij de VvE’s die zelf het beheer doen of het beheer bij een beheerder hebben ondergebracht.

Wij kennen de diverse pakketten waar VvE’s in worden beheerd, Twinq is onze specialiteit.

Interesse?

Wenst u meer informatie te ontvangen over een kascontrole door Zuiver VvE Diensten, neem dan contact met ons op, stuur een e-mail naar info@zuivervvediensten.nl of bel 020 – 2101060.

Direct een vrijblijvende offerte opvragen kan ook, vul hier een paar basisgegevens in en u ontvangt uw offerte binnen 48 uur.