In de aktes van splitsing is bepaald dat jaarlijks de jaarrekening gecontroleerd dient te worden door de RvC/Kascommissie. In de regel wordt die RvC/kascommissie gekozen uit de leden van de VvE. Niet altijd blijkt het echter mogelijk een vrijwilliger te vinden die deze controle wenst uit te voeren.

Niet verwonderlijk, men voelt zich vaak onvoldoende thuis in termen als boekingen, grootboekrekeningen, balansen en is bang debiteuren/crediteuren om te wisselen.

Hoe fijn is het dan deze controle uit te besteden aan een specialist die hier niet van afschrikt en de VvE van een gedegen advies kan voorzien over het al dan niet goedkeuren of laten aanpassen van de jaarrekening.

Zuiver VvE Diensten zorgt graag voor een zuivere jaarrekening, ook bij de VvE’s die zelf het beheer doen of het beheer bij een beheerder hebben ondergebracht.

Interesse?

Vraag nu uw offerte aan of stuur ons een e-mail.